lasser

Bedrijfsongeval en letselschade

Letselschade kan ontstaan op werk. Maar wat is een bedrijfsongeval precies? Wanneer is een werkgever aansprakelijk en kan er een schadevergoeding geclaimd worden?

Gratis juridische hulp?

Meld uw letselschade

 

Bedrijfsongeval: 2 soorten letselschade

man met gebroken arm

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel is een verzamelnaam voor alle beschadigingen in of op het lichaam. Dit kunnen kleine verwondingen zijn, denk aan blauwe plekken of schrammen. Maar ook forse beschadigingen zoals een whiplash, breuken, bloedingen of zelfs een dwarslaesie. Dit wordt zwaar lichamelijk letsel genoemd.

mensen die elkaar helpen

Psychisch letsel

U kunt naast lichamelijk letsel ook psychisch letsel oplopen. Heeft u na een ongeluk last van slapeloosheid, nachtmerries, herbeleving of misschien zelfs depressiviteit? Het zijn allemaal vormen van psychisch letsel. Mogelijk gaat dit gepaard met gedeeltelijke werkloosheid en verlies van inkomsten. 

man typt iets op telefoon

Gratis juridische hulp bij het verhalen van uw schade?

Wij helpen graag en reageren snel!

 

Zorgplicht en aansprakelijkheid werkgever

Elke werkgever moet vanuit de zorgplicht zorgen voor een veilige werkomgeving. Om bedrijfsongevallen te voorkomen, moet de werkgever dus de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. Denk aan de juiste werkkleding en goede veiligheidsvoorschriften. Mocht er toch een bedrijfsongeval plaatsvinden? Dan kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld. De werknemer kan dan letselschade (laten) verhalen. Heeft de werkgever wél voldaan aan de zorgplicht? Dan heeft de werknemer toch geen recht op een schadevergoeding. Bijvoorbeeld wanneer bedrijfsongeval plaatsvindt, omdat een taak niet volgens de afgesproken procedure werd gedaan.

 

Ongeval op werk: wie betaalt het eigen risico?

Wanneer uw werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor het bedrijfsongeval, kan het eigen risico in veel gevallen óók verhaald worden. Ter info: het wettelijk verplicht eigen risico (€ 385) geldt voor zorg die onder de basiszorgverzekering valt. Moet u naar het ziekenhuis om uw letselschade te behandelen? Dan moet u dit bedrag uit eigen zak betalen. Heeft u uw eigen risico vrijwillig opgehoogd? Dan kan het bedrag op € 885 uitkomen (maximaal vrijwillig eigen risico is € 500).

 

Schadevergoeding bedrijfsongeval voorbeeld

De kosten van een bedrijfsongeval kunnen voor het slachtoffer hoog oplopen. Zeker wanneer hij of zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. Hieronder ziet u een voorbeeld welke kosten van een bedrijfsongeval verhaald kunnen worden op een werkgever:

 

Arbeidsongeschiktheid (niet doorbetaald/verzekerd)€ 5000
Zorgkosten verplicht eigen risico€ 385
Zorgkosten vrijwillig eigen risico€ 500
Revalidatie; fysiotherapie€ 250
Extra reiskosten€ 100
Hulp huishoudelijke taken€ 750
Smartengeld bedrijfsongeval€ 1.500
Totaal€ 8.485

 

Let wel: de hoogte van de schadevergoeding verschilt per bedrijfsongeval. Maar: het kan wel om duizenden euro's gaan waar u recht op heeft, als uw werkgever daadwerkelijk aansprakelijk wordt gesteld.  

 

Tip: gratis letselschade verhalen

Heeft u een bedrijfsongeval gehad? Dan denkt u misschien dat het veel gedoe is om uw (letsel)schade te verhalen. Gelukkig hoeft u dat niet zelf te doen! U kunt kosteloos Letselhulpservice inschakelen. Het enige wat u hoeft te doen is uw letselschade online melden.

werkende mensen

Bedrijfsongeval? Meld uw letschade gratis!

Letselhulpservice verhaalt de schade op uw werkgever. Eerst inventariseren we of uw werkgever aansprakelijk is en daarna ondernemen we actie om tot een uitkering van de schadevergoeding te komen.