Vrouw met verband

Voorbeeldbrief: aansprakelijk stellen letselschade

Bent u betrokken geweest bij een ongeluk of aanrijding en wilt u de tegenpartij en/of diens verzekeraar schriftelijk aansprakelijk stellen? Zowel de materiële kosten als immateriële kosten kunt u proberen te verhalen. Hieronder vindt u een aantal tips voor in de brief. 

Gratis juridische hulp?

Meld uw letselschade

 

Voorbeeldbrief tips

Het belangrijkste in de brief is om zo concreet en volledig op te nemen waarom u de tegenpartij aansprakelijk vindt.

 

  • Verlies aan inkomsten
  • Medische kosten en revalidatiekosten
  • Kosten voor huishoudelijke hulp
  • Reiskosten
  • Geleden pijn en ongemakken (smartengeld)

 

Zorg bij het benoemen van de redenen dat er een wettelijke basis is, dus op grond van welk wetsartikel u de tegenpartij aansprakelijk acht voor de schade. Dat kan zowel reeds geleden schade zijn als schade die u nog verwacht te maken, naar aanleiding van het ongeval.

 

Getuigenverklaring en politierapport

Als er getuigen zijn, voeg dan een getuigenverklaring toe aan uw brief als bijlage. Is er een politierapport opgemaakt voeg dit dan ook toe als bijlage.

 

Informatie over het ongeval

Het is uiteraard nodig om te benoemen op welke datum en locatie het ongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het verstandig om zowel uw NAW gegevens als die van de tegenpartij toe te voegen.

Vervolg

Elke zaak is anders en de aansprakelijkstelling is nog maar het begin. Regelmatig vindt daarna een discussie plaats over de toedracht, de mate van aansprakelijkheid, de hoogte van de schadeposten, het opgelopen letsel, etc. Bovendien heeft u vaak recht op een hogere schadevergoeding dan u vooraf denkt. Het is daarom verstandig om hulp in te schakelen voor het verhalen van uw letselschade.

 

Wij kunnen u namelijk ook helpen bij het achterhalen van de verzekeraar van de tegenpartij, het opvragen van het politierapport, het aanschrijven van getuigen, etc.

 

Wij helpen u kosteloos

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op voor een kosteloos inventarisatiegesprek. Met uw informatie kunnen we inschatten of uw schade kan worden verhaald. En als dit het geval is, dan gaan wij deze schade voor u proberen te verhalen. Dit kan kosteloos doordat wij onze kosten achteraf op de tegenpartij of diens verzekeraar kunnen verhalen.

Helaas behandelen wij geen letselschadezaken met een medische fout als oorzaak.

Helaas behandelen wij geen letselschadezaken met een geweldsdelict als oorzaak. Graag verwijzen wij u door naar Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Uw gegevens