verband om hand

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een gebeurtenis die op het werk of tijdens werktijd plaatsvindt, waardoor de gezondheid direct geschaad wordt. Denk hierbij aan een val van een te gladde trap of een ongeluk met een gevaarlijke machine. Elke werkgever moet vanuit de wettelijke zorgplicht zorgen voor een veilige omgeving. Om een arbeidsongeval te voorkomen, moet de werkgever de nodige voorzorgmaatregelingen treffen. Denk hierbij aan veiligheidsvoorschriften of juiste werkkleding. Als de werkgever hier niet aan voldoet en u loopt letselschade op door een arbeidsongeval, heeft u recht op schadevergoeding. Als de werkgever wel heeft voldaan aan de zorgplicht, heeft u in principe geen recht op schadevergoeding.

 

Letselhulpservice verhaalt uw schadevergoeding kosteloos op uw werkgever. Eerst inventariseren we of uw werkgever aansprakelijk is en daarna ondernemen we actie om tot een uitkering van de schadevergoeding te komen. Onze kosten zijn onderdeel van uw letselschade en daardoor verhaalbaar op de werkgever. Deze kosten hebben geen invloed op de schadevergoeding die u ontvangt. Uw arbeidsongeval kunt u online melden of door 078 632 76 00 te bellen.

rechter

Kosteloos juridische hulp

Letselschade opgelopen door een ander? Wij bieden kosteloos juridische hulp. Zo krijgt u de schadevergoeding waarop u recht heeft.

Meld uw letselschade
Fietser aangereden

Als fietser aangereden?

Als u als fietser bent aangereden door een motorvoertuig, heeft u vrijwel altijd recht op een schadevergoeding. Bekijk hier uw rechten.

Lees meer